โปรโมชั่นตั๋วราคาพิเศษ บินไปกลับ 3 จังหวัดดัง เชียงใหม่/กระบี่/ภูเก็ต สู่กรุงเทพฯ เริ่มที่ 2,600